Denne funksjonen er tilgjengelig for videosentriske nettverksbaserte MP4-opptak som er registrert i skyen i Webex Meetings, Webex Webinars og Webex Events (klassisk).


 

Hvis du delte en videofil ved hjelp av Del fil under møtet, nettseminaret eller hendelsen, blir ikke MP4-opptaket lagret i videosentrisk format.

Denne funksjonen krever Webex-videoplattform versjon 2.0. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret ditt for Webex Meetings . Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for møter, nettseminar og hendelser som tas opp lokalt på vertens datamaskin.

Når du endrer standard skjermoppsett, gjelder den nye standardinnstillingen for opptakene du gjør i fremtiden. Det endrer ikke oppsett for eksisterende opptak.

Som standard bruker Webex-nettsteder automatisk Rutenett vise mens du ikke deler innhold, og Scene mens du deler innhold, med mindre lokal administrator har angitt noe annet som standard. Hvis du før har angitt foretrukket oppsett for opptak til Fokusert innhold, er dette fortsatt standard både når du deler og ikke deler innhold.

Alternativer for skjermoppsett når du ikke deler innhold

WEB_recording–pref_no–oppsett for delt innhold

Rutenettvisning viser aktiv taler og opptil 24 andre deltakere når ingen deler innhold.

Scenevisning viser aktiv taler i hoveddelen av skjermen når ingen deler innhold. Videominiatyrbilder av aktiv taler og opptil fire andre deltakere vises øverst på skjermen. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Fokusvisning viser video av aktiv taler i hoveddelen av skjermen når ingen deler innhold. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Tom visning viser en tom skjerm når ingen deler innhold.

Alternativer for skjermoppsett ved deling av innhold

WEB_recording–pref_shared–innholdsoppsett

Scenevisning viser innholdet i hoveddelen av skjerm mens videominiatyrbilder av aktiv taler og opptil fire andre deltakere vises øverst på skjermen.

Fokusert innhold med visning av aktiv taler viser innholdet i hoveddelen av skjermen og et stort miniatyrbilde av aktiv taler øverst til høyre. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Fokusert innholdsvisning viser kun det delte innholdet i hoveddelen av skjermen. Deltakervideoen tas ikke opp.

Angi standard opptaksoppsett

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Velg Innstillinger fra venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter fanen Opptak.

3

Velg de foretrukne alternativene for Opptaksoppsett.

4

(Optional) To record the view of your video layout while you sync your stage, check Follow synced layout when host or cohost syncs the stage for everyone.


 

If you select Lock attendee view on stage only during your meeting or webinar, the recording only shows what's on your stage and not the entire video layout.

Webex Events (classic) doesn't support recording your synced stage view.

5

Klikk på Lagre.

Velg opptaksoppsett under et møte

Hvis du vil ha et annet opptaksoppsett for et bestemt møte, kan du velge et opptaksoppsett for når du deler innhold, og for når det ikke er delt innhold. Oppsettene du velger, påvirker opptaket for det møtet. De endrer ikke standardoppsettene du valgte i opptaksinnstillingene på Webex-nettsted ditt.

1

Under et møte velger du Ta opp .

2

Åpne Opptaksalternativer -menyen, og klikk deretter på Endre oppsett .

3

I Ikke noe delt innhold velger du et opptaksoppsett.

4

Klikk på Delt innhold og velg et opptaksoppsett.

5

Sjekk Følg sceneoppsettet når det er synkronisert hvis du vil at opptaket skal vise hva som var på den synkroniserte scenen.

6

Klikk på Lagre.