Změňte svůj profilový obrázek

1

Přihlaste se k webu Webex, vyberte své jméno v pravém horním horním patře webu Webex a vyberte Můj profil.

Moje možnost profilu.
2

Na profilovém obrázku vyberte Změnit.

Profilový obrázek s možností Vybrat změnu

Pokud jste ještě obrázek nepřidali, uvidíte své iniciály v kruhu.

3

Vyberte Nahrát obrázek a vyhledejte obrázek, který chcete nahrát.

Použijte obrázek, který je větší nebo roven 720 × 720 pixelů a menší než 5 MB.


 

Přiblížení přiblížíte pomocí posuvníku v dolní části. Přetažením obrázku jej přemístěte.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Odebrání profilového obrázku

Po přidání profilového obrázku jej můžete nahradit pouze jiným obrázkem. Nemůžete se vrátit k původnímu systému generovanému avatarovi, který zobrazuje vaše iniciály. Můžete však vytvořit a nahrát obrázek pro zobrazení iniciál.

1

Pomocí svého oblíbeného softwaru pro úpravu obrázků vytvořte obrázek větší nebo rovný 720 × velikosti 720 pixelů a menší než 5 MB.

Začněte neutrální plnou barvou (doporučeno). Vyberte písmo, které je snadno čitelné, v největší dostupné velikosti pro toto písmo, a vystředěte iniciály na obrázku. Můžete vytvořit obrázek, který se velmi podobá avatarům generovaným systémem, nebo být kreativní.

2

Podle pokynů změňte svůj profilový obrázeka nahrajte nový obrázek.