Změňte svůj profilový obrázek

Pokud nastavení webu umožňuje upravit profilový obrázek, můžete nahradit výchozího avatara nebo stávající obrázek.

1

Přihlaste se k web Webex , vyberte své jméno v pravém horním rohu web Webex a potom vyberte Můj profil .

Položka možnost nabídky Můj profil.
2

Vyberte možnost Změnit ve vašem profilovém obrázku.

Profilový obrázek s možností Změnit a tlačítkem Upravit můj profil.

Pokud jste ještě nepřidali žádný obrázek, vaše iniciály se zobrazí v kruhu.

V závislosti na nastavení webu možná budete muset kliknout na Upravit můj profil > Změnit obrázek profilu .

3

Vyberte možnost Nahrát obrázek a vyhledejte obrázek, který chcete nahrát.

Použijte obrázek, který je větší nebo rovno 720 × 720 pixelů a má velikost menší než 5 MB.


 

K přiblížit použijte posuvník ve spodní části. Přetažením obrázku změňte jeho umístění.

4

Vyberte možnost Uložit .

Odstranění profilového obrázku


 

Možná se vám možnost odstranění profilového obrázku nezobrazuje. Na odstranění tohoto omezení pracujeme.

Pokud se vám profilový obrázek nepodařilo odstranit, zkuste jej nahradit prázdným obrázkem nebo obrázkem s vašimi iniciálami.

1

Přihlaste se k web Webex , vyberte své jméno v pravém horním rohu web Webex a potom vyberte Můj profil .

Položka možnost nabídky Můj profil.

2

Vyberte možnost Upravit můj profil .

3

Klikněte pravým tlačítkem na svůj profilový obrázek a vyberte možnost Odstranit .

4

V potvrzovacím dialogové okno vyberte možnost OK .

Počkejte několik minut, než se mezipaměť vymaže a z obrázku se vrátí původní avatar s vašimi iniciálami.