Zmień swoje zdjęcie profilowe

Jeśli ustawienia witryny umożliwiają edycję zdjęcia profilowego, można zastąpić domyślny awatar lub istniejący obraz.

1

Zaloguj się do witryny Webex , wybierz swoją nazwę w prawym górnym rogu witryny Webex , a następnie wybierz Mój profil .

Opcja menu Mój profil.
2

Wybierz Zmień na zdjęciu profilowym.

Zdjęcie profilowe z opcją Zmień i przyciskiem Edytuj mój profil.

Jeśli zdjęcie nie zostało jeszcze dodane, Twoje inicjały będą widoczne w okręgu.

W zależności od konfiguracji witryny może być konieczne kliknięcie przycisku Edytuj mój profil > Zmień zdjęcie profilowe .

3

Wybierz Prześlij zdjęcie a następnie wyszukaj obraz, który chcesz przekazać.

Użyj obrazu o rozmiarze większym lub równym 720 × 720 pikseli i mniejszym niż 5 MB.


 

Użyj suwaka na dole, aby powiększyć. Przeciągnij obraz, aby zmienić jego położenie.

4

Wybierz Zapisz .

Usuń swoje zdjęcie profilowe


 

Opcja usunięcia zdjęcia profilowego może być niewidoczna. Pracujemy nad usunięciem tego ograniczenia.

Jeśli nie możesz usunąć swojego zdjęcia profilowego, spróbuj zastąpić je pustym obrazem lub obrazem z inicjałami.

1

Zaloguj się do witryny Webex , wybierz swoją nazwę w prawym górnym rogu witryny Webex , a następnie wybierz Mój profil .

Opcja menu Mój profil.

2

Wybierz Edytuj mój profil .

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy swoje zdjęcie profilowe i wybierz Usuń .

4

W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz OK .

Poczekaj kilka minut, aż pamięć podręczna zostanie wyczyszczona, a obraz przywróci oryginalny awatar z Twoimi inicjałami.