Přidání poznámky ke sdílené obrazovce

1

Sdílejte obrazovky notebooku nebo mobilního telefonu na tabuli. V tomto článku zjistíte, jak to lze provést bezdrátově, a tento článek popisuje sdílení obrazovky s pomocí kabelu HDMI.

2

Klepnutím na přidáte poznámku. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.

3

S pomocí dostupných barev kreslete po sdílené obrazovce. Pokud chcete něco smazat, použijte gumu. Chcete-li se vrátit o jeden krok zpět, klepněte na .

Chcete-li změnit velikost pera, klepnutím na ikonu pera otevřete jeho možnosti . Klepnutím vyberte tloušťku čáry, kterou chcete použít.

Chcete-li vymazat celou tabuli, dvakrát klepněte na ikonu gumy a pak klepněte na Ikona Vymazat vše.

Chcete-li přiblížit nebo oddálit obrázek, stažením nebo roztažením prstů zvětšete nebo zmenšete zobrazení. Zobrazení lze přiblížit až 3x. V přiblíženém zobrazení můžete tabuli posouvat stisknutím dvěma prsty a potažením do směru, kam chcete obrázek přesunout.


4

Po přidání potřebných poznámek klepněte na tlačítko Hotovo.

Po klepnutí na tlačítko Hotovo můžete vybrat buď Zastavit nebo Pokračovat. Pokud již nechcete obrazovku sdílet, klepněte na tlačítko Zastavit. Obrázek je dočasně uložen do nabídky Tabule zařízení Board. Klepnutím na obrázek a Ikona Poznámka na něm můžete dále pracovat později během relace. Když zařízení Board přejde do režimu spánku, obrázek je odstraněn.

Pokud chcete zavřít poznámky a vrátit se na sdílení obrazovky, vyberte volbu Pokračovat. Obrázek je dočasně uložen do nabídky Tabule zařízení Board. Klepnutím na obrázek a Ikona Poznámka na něm můžete dále pracovat později během relace.

Přidání poznámky k souborům

Poznámky nelze přidat k souborům, které sdílíte v prostoru Webex, včetně souborů Enterprise Content Management (ECM).

1

Na zařízení Board nebo Desk Pro otevřete prostor Webex a klepněte na možnost Soubory . Další informace o zobrazování souborů v zařízení najdete v tomto článku.

2

Klepnutím na přidáte poznámku. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.3

Po přidání potřebných poznámek klepněte na tlačítko Hotovo. Obrázek s poznámkami se nachází v nabídce Tabule a ve složce Tabule v prostoru Webex.

Přidání poznámky k webovým aplikacím

K webovým aplikacím otevřeným na zařízeních Board a Desk Pro můžete přidávat poznámky.

1

Klepnutím na přidáte poznámku. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.

2

S pomocí dostupných barev kreslete po sdílené obrazovce.

3

Po přidání potřebných poznámek klepněte na tlačítko Hotovo. Obrázek s poznámkou se nachází v nabídce Tabule.

Vytvoření kopie obrázku s poznámkou

Obrázek s poznámkou můžete zkopírovat. Kopie se uloží do nabídky Tabule. Když ji znovu otevřete, můžete na ní dále pracovat, stejně jako u běžné tabule.

1

Klepnutím na přidáte poznámku. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.

2

Chcete-li vytvořit kopii obrázku s poznámkami, v levém dolním rohu klepněte na .