1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu volajícího uživatele klikněte na Adresář.

3

Klikněte na kartu Moje kontakty.

4

Zadejte jméno a telefonní číslo kontaktu, který chcete přidat.

5

(Volitelné) Z rozevírací nabídky vyberte číslo rychlé volby.


 

Pro často volaná čísla můžete nastavit až 100 (00–99) kódů rychlé volby. Rychlé volby, které zde vytvoříte, se nesynchronizují s rychlými volbami, které vytvoříte na stolním telefonu IP, ale lze je vytočit ze stolního telefonu.

Co dělat dál

Chcete-li zavolat kontaktu rychlé volby, vytočte #, následovaný kódem rychlé volby a poté #. To lze provést na stolním telefonu, Webexu nebo Volání Webex.