Makro je malý program, který se spouští lokálně na zařízení Room, Desk nebo Board. Makro je napsáno v jazyce JavaScript s podporou funkcí, jako jsou šipky, příkazy, třídy a async/await. Všechna zařízení Room, Desk a Board kromě SX10 podporují makra.

Makro může registrovat zpětnou vazbu z událostí, změn konfigurace a změn stavu zařízení. Makro může tyto události a změny sledovat a pomocí rozhraní API zařízení vyvolávat další příkazy a změny konfigurace. Pokud zkombinujete použití maker s vlastními panely uživatelského rozhraní, můžete uživatelské rozhraní rozšířit o místní funkce, jako jsou tlačítka rychlé volby.

Ke spuštění maker zahrnujících příkazy xAPI v zařízení potřebujete místního uživatele Správce.

Další informace o vytváření vlastních panelů uživatelského rozhraní naleznete v článku Rozšíření uživatelského rozhraní.

Vytváření a správa maker

Pomocí Editoru maker můžete vytvářet a spravovat makra. Editor je k dispozici prostřednictvím místního webového rozhraní zařízení.

Místní webové rozhraní je dostupné přímo z webového prohlížeče pro místní správce nebo prostřednictvím zákaznického zobrazení v centru Control Hub v části Konfigurace zařízení. Ve webovém prohlížeči zadejte do pole adresy URL: http(s)://<ip koncového bodu nebo název hostitele>. Poté zadejte přihlašovací údaje správce.

Po vstupu do místního webového rozhraní je Editor maker dostupný v části Přizpůsobení na levé straně.

Pokud jsou makra zakázána, nabídne se při pokusu o spuštění editoru možnost Povolit makra.

Další informace

Další informace o místních uživatelích a přístupu k místnímu webovému rozhraní naleznete v článcích Správa místních uživatelů a Rozšířená nastavení.

Další podrobnosti o makrech a používání Editoru maker najdete v příručce Přizpůsobení.

Další výukové materiály jsou k dispozici v Editoru maker:

  • Kliknutím na možnost Výukový program otevřete výukový program Skriptování maker Cisco.

  • Po kliknutí na nápovědu najdete krátký úvod do používání maker v zařízení a několik příkladů kódu, které můžete prostudovat nebo použít.

Podpora Cisco (TAC) nepodporuje ladění kódu třetích stran včetně maker. Pokud potřebujete pomoc s makry a kódem třetích stran, podívejte se do komunity Cisco Collaboration Developer. Na těchto stránkách je také mnoho zdrojů pro vývojáře a integrátory. Několik příkladů programování maker naleznete zde.