Nastavení kamery umožňuje ovládání přiblížení, posouvání a naklonění kamery. Dále můžete v této nabídce definovat a upravovat předvolby polohy kamery. Nabídku nastavení kamery otevřete klepnutím na ikonu kamery na výchozí obrazovce.

Kromě toho lze zapnout a vypnout vlastní zobrazení (obraz, který ostatní účastníci vidí z vašeho systému) a zobrazit jej minimalizovaný nebo maximalizovaný.

Předvolby kamery

Zařízení pro místnosti umožňuje vytvořit předdefinovaný zoom a směr kamery. Pro kameru můžete vytvořit několik předvoleb, které lze použít při různých typech jednání. Při schůzkách s několika účastníky můžete potřebovat například předvolbu s menším přiblížením a při menších schůzkách naopak s větším přiblížením. Volbou předvoleb v nabídce nastavení kamery je můžete snadno měnit.

Přidání předvolby

1

Klepnutím na ikonu kamery otevřete nabídku nastavení kamery. Vlastní zobrazení se aktivuje automaticky.

2

Podle potřeby nastavte naklonění, posouvání a přiblížení.

3

Klepněte na příkaz Přidat nové. Přidělte poloze popisný název.

4

Klepnutím na tlačítko Uložit použijete změny a zavřete nabídku, nebo klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete nabídku bez uložení změn.

5

Nabídku zavřete klepnutím kdekoli mimo ni.

Úprava předvoleb

1

Klepnutím na ikonu kamery otevřete nabídku nastavení kamery. Vlastní zobrazení se aktivuje automaticky.

2

Nastavením náklonu, posunu a přiblížení můžete obraz přizpůsobit svým potřebám.

3

Klepněte na malou šipku předvolby, kterou chcete upravit.

4

Klepnutím na položku Aktualizovat na aktuální polohu použijete změny.

5

Chcete-li odstranit stávající předvolbu, klepněte na položku Odebrat.

6

Nabídku zavřete klepnutím kdekoli mimo ni.

Zařízení pro místnosti s několika kamerami

Pokud používáte zařízení pro místnosti s více kamerami, můžete jejich polohu nastavit stejně jako u jedné kamery. V rozevírací nabídce pod ovládacími prvky otáčení, naklápění a zoomu vyberte, kterou kameru chcete nastavit.

Pokud se chcete dozvědět více o použití automatického sledování řečníka, které je k dispozici v zařízeních pro místnosti se dvěma kamerami v místnosti, podívejte se na článek o sledování řečníka.