V aplikaci Cisco Jabber klepněte na ikonu ozubeného kola a zvolte Možnosti a poté Zvuk. Poté zvolte zařízení, která chcete přiřadit k vyzvánění, reproduktoru a mikrofonu.

V hlavní nabídce Cisco Jabber zvolte Předvolby a vyberte Zvuk a video. Poté zvolte zařízení a vyberte možnosti nastavení pro vyzvánění, reproduktor a mikrofon.

V zařízení iPhone a iPad můžete nastavení měnit pouze při hovoru. Klepněte na tlačítko Další a pod volbou Nastavení zvuku zvolte zařízení.

Aplikace pro zařízení Android standardně používá jeho mikrofon a reproduktor. Po připojení náhlavní soupravy k zařízení aplikace přepne na mikrofon a sluchátko náhlavní soupravy.