W aplikacji Cisco Jabber kliknij ikonę koła zębatego , wybierz Opcje, a następnie Audio. Następnie wybierz urządzenia, które mają być używane jako dzwonek, głośnik i mikrofon.

W menu głównym programu Cisco Jabber wybierz opcję Preferencje, a następnie preferencje Audio/wideo. Następnie wybierz urządzenia i ustawienia, które mają być używane jako dzwonek, głośnik i mikrofon.

W urządzeniach iPhone i iPad ustawienia można zmieniać tylko podczas połączenia. Dotknij opcji Więcej, a następnie wybierz Ustawienia audio, aby wybrać urządzenie.

W systemie Android aplikacja domyślnie korzysta z mikrofonu i głośnika urządzenia. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do urządzenia aplikacja przełącza się na mikrofon i słuchawki zestawu.