מ-Cisco Jabber, לחץ על גלגל השיניים , בחר אפשרויות ובחר שמע. לאחר מכן, בחר את המכשירים לשימוש עבור החייגן, הרמקול והמיקרופון.

מהתפריט הראשי של Cisco Jabber, בחר העדפות ובחר העדפות שמע/וידאו. לאחר מכן, בחר את המכשירים ואפשרויות ההגדרה לשימוש עבור החייגן, הרמקול והמיקרופון.

ב-iPhone וב-iPad, אפשר לשנות את ההגדרות רק במהלך שיחה. הקש על 'עוד' ובחר 'הגדרות שמע' כדי לבחור מכשיר.

ב-Android, כברירת מחדל, היישום משתמש במיקרופון וברמקול של המכשיר. כשאתה מחבר אוזניות למכשיר, היישום עובר למיקרופון ולאוזניה של האוזניות.