Fra Cisco Jabber klikker du på tann hjul ikonet , velger Alternativer og velger lyd. Deretter velger du enhetene som skal brukes for ringe tonen, høyttaleren og mikrofonen.

Fra hovedmenyen i Cisco Jabber velger du innstillinger og velger Innstillinger for lyd/video. Deretter velger du enhetene og angir alternativer som skal brukes for ringe tonen, høyttaleren og mikrofonen.

I iPhone og iPad kan du bare endre innstillingene når du er i en samtale. Trykk på mer og velg lyd innstillinger for å velge en enhet.

På Android bruker appen som standard enhetens mikrofon og høyttaler. Når du kobler en hode telefon til enheten, bytter appen til hode telefonens mikrofon og earphone.