V současné době není předsálí soukromé místnosti ve výchozím nastavení vynuceno. V lednu bude předsálí ve výchozím nastavení povoleno pro všechny soukromé místnosti. S tímto zabezpečeným nastavením budou hosté, kteří přistupují k vaší schůzce, čekat v předsálí vaší osobní místnosti, dokud je hostitel schůzky (nebo spoluhostitel) nepřijme.

Pokud následně deaktivujete předsálí (výběrem možnosti Hosté se mohou připojit přímo), zobrazí se vám zpráva s varováním zabezpečení, kterou musíte potvrdit.


 

Pokud je nastavení předsálí pro vaši osobní místnost aktuálně nastaveno na možnost Hosté se nemohou připojit (do vaší osobní místnosti se mohou připojit pouze ověření uživatelé ve vaší organizaci), nebudou provedeny žádné změny nastavení předsálí osobní místnosti vašeho webu služby Webex.

Další funkce ovlivněné povolením předsálí pro osobní místnosti:

 • Spuštění osobních místností z telefonu – většina schůzek v osobních místnostech je zahájena tím, že se hostitel schůzky připojí ke schůzce ze své aplikace Webex, protože tím hostitel získá kontrolu nad funkcemi předsálí a schůzky.

  Funkce Povolit hostiteli zahajovat schůzky v osobní místnosti z telefonu je momentálně ve výchozím nastavení zakázána a toto výchozí nastavení nebudeme měnit.

  Aktuální nastavení ve správci webu Webex:

  Možnosti, když je povolena možnost Povolit hostiteli zahájit schůzku v soukromé místnosti z telefonu:

 • Když hostitel zahájí odemknutou schůzku z telefonu, můžete hostům povolit, aby obešli předsálí a připojili se k vaší osobní místnosti zaškrtnutím možnosti funkce Hosté se mohou připojit, aniž by museli čekat v předsálí. Ve výchozím nastavení není tato funkce povolena a k vaší osobní místnosti se mohou připojit pouze uživatelé ve vaší organizaci.


   

  Pokud je vaše schůzka uzamčena, můžete ji odemknout zadáním *5 na klávesnici telefonu a povolit vstup hostům. Schůzku můžete také uzamknout opětovným zadáním *5.

 • Spuštění osobních místností ze zařízení SIP – Pokud hostitel spustí svou osobní místnost ze zařízení SIP, je předsálí deaktivováno a umožňuje hostům připojit se ke schůzce přímo. Když hostitel spustí svou soukromou místnost ze zařízení SIP, zobrazí se mu na obrazovce zpráva, že jeho zařízení nepodporuje správu předsálí a že se ke schůzce připojí uživatelé mimo jejich organizaci.

 • Vylepšení předsálí – S aktualizací 42.1 také provádíme některé změny v předsálí a v prostředí schůzky, které usnadňují správu předsálí z aplikace Webex. Po vydání aktualizace 42.1 se počítačová aplikace Webex upgraduje. V případě mobilních zařízení můžete získat nejnovější aktualizaci mobilní aplikace Meetings z App Store nebo Google Play.