Následující sestavy dostupné pro schůzky a webináře obsahují informace o záznamu a účasti. U webinářů mohou sestavy také ukazovat aktivitu, například výsledky průzkumu, a u zaznamenaných webinářů také chat a ankety. Spoluhostitelé webináře mají přístup a mohou si stáhnout stejné sestavy jako hostitel.


 
Spoluhostitelé mohou zobrazovat zprávy, pouze pokud mají na konci webináře roli spoluhostitele. Spoluhostitelé, kteří se nepřipojili k webináři nebo jejichž role se během webináře změní na účastníka nebo panelistu, nemají k těmto sestavám přístup.

 • Záznam –Pokud jste schůzku nebo webinář natočili, záznam se zobrazí zde. Další informace naleznete zde Přehraje záznam služby Webex .
 • Účast
  • Zpráva o účasti – Vyberte Účast a klikněte Exportovat zprávu o účasti .

   Zpráva se stáhne jako soubor CSV. Ve zprávě o účasti jsou uvedeny podrobnosti, jako je název a doba trvání schůzky nebo webináře, jméno účastníka, e-mailová adresa účastníka, jak se účastník připojil, kolikrát se připojil a opustil vaši schůzku nebo webinář, a ID zdroje .


    
   Podrobnosti o ID zdroje jsou k dispozici pouze pro webináře.
  • Zpráva o registraci – Vyberte Registrace a klikněte Exportovat zprávu o registraci .

   Zpráva se stáhne jako soubor CSV. V této zprávě jsou uvedeny podrobnosti, jako je jméno žadatele o registraci, e-mailová adresa, stav schválení registrace a datum a čas registrace.

   Zpráva se stáhne jako soubor CSV. V této zprávě jsou uvedeny podrobnosti, jako je jméno žadatele o registraci, e-mailová adresa, stav schválení registrace, datum a čas registrace a ID zdroje.

   Zprávy o registracích můžete generovat jen pro webináře, které jste hostili na svém webu.

 • Aktivita –Zde je uveden seznam zpráv o aktivitách. Můžete generovat zprávy o aktivitě pouze pro webináře. Mohou obsahovat následující podrobnosti:
  • Souhrnná zpráva o webináři – Seznam webinářů, které jste hostili v zadaném rozsah dat. Tento seznam obsahuje následující:

   • Téma webináře
   • ID webináře
   • Typ webináře
   • Jméno hostitele
   • E-mailová adresa hostitele
   • Počet pozvaných účastníků:
   • Počet účastníků, kteří se připojí k webináři
   • Počet nepřítomných účastníků
   • Datum a čas webináře
   • Doba trvání zkušební verze

  • Zpráva o historii účastníka – Seznam webinářů, ke kterým se účastník připojil na vašem webu.

  • Historie stahování hlášení – Historie stahování zpráv vytvořených pro vaše webináře.

  • Zpráva o otázkách a Otázky a odpovědi, konverzacích a anketách pro webináře – Otázky a odpovědi, konverzace a ankety u dokončených webinářů. Pokud použijeteSlido pro Otázky a odpovědi nebo pořádání ankety naleznete tyto informace vSlido zpráva uživatele.


    

   Tato zpráva je dostupná pouze pro nahrané webináře.

  • Průzkum –Pokud jste provedli a průzkum po webináři , výsledky si můžete stáhnout zde ve formátu CSV.
1

Přihlaste se k web Webex a klikněte na možnost Kalendář > Dokončeno .


 
Chcete-li zobrazit schůzky, které jste naplánovali pro jiného hostitele, vyberte možnost Kde jsem delegátem z rozevírací seznam. Zobrazují se pouze schůzky naplánované poté, co jste se stali delegátem pro daného hostitele.
2

Vyberte schůzku nebo webinář.

3

Vyberte požadovaný typ hlášení – záznam, Registrace (pokud byla registrace vyžadována), Docházka nebo Aktivita.

4

Klikněte Stáhnout zprávu .