1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na levém navigačním panelu přejděte na Schůzky a pak vyberte Dokončeno.

3

Vyberte schůzku nebo událost pro vygenerování sestavy.


 

Pokud nemůžete najít schůzku nebo událost, kterou chcete, můžete filtrovat podle typu a data.

4

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Docházka –Vyberte docházku a klepněte na Exportovat zprávu o účasti.

    Sestava se stáhne jako soubor CSV. V sestavě docházky jsou uvedeny podrobnosti, jako je název a doba trvání schůzky nebo události, jméno účastníka a kontaktní informace, jak se účastník připojil a kdy se účastník připojil a opustil vaši schůzku nebo událost.

    Zprávy webového vysílání obsahují pouze informace o panelistech.

  • Registrační sestava– Vyberte registraci a klepněte na položku Exportovat registrační sestavu.

    Sestava se stáhne jako soubor CSV. Tato sestava obsahuje podrobnosti, jako je jméno žadatele o registraci, e-mailová adresa, stav schválení registrace a datum a čas registrace.

    Registrační sestavy lze generovat a exportovat pouze pro události, které jste na svém webu hostovali.

Pokud s účastníky sdílíte obsah po schůzce nebo události, mají účastníci k těmto sestavám přístup.