1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Przejdź do pozycji Spotkania na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję Zakończone.

3

Wybierz spotkanie lub wydarzenie, aby wygenerować raport.


 

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego spotkania lub wydarzenia, możesz filtrować według typu i daty.

4

Zrób jedno z poniższych:

  • Raport obecności— wybierz opcję Frekwencja i kliknij opcjęEksportuj raportobecności.

    Raport zostanie pobrany jako plik CSV. Raport obecności zawiera szczegółowe informacje, takie jak nazwa i czas trwania spotkania lub wydarzenia, imię i nazwisko uczestnika oraz informacje kontaktowe, sposób dołączenia uczestnika oraz godziny, w których uczestnik dołączył do spotkania lub wydarzenia i opuścił je.

    Raporty webcastów zawierają tylko informacje o panelistach.

  • Raport rejestracji— wybierz opcję Rejestracja i kliknij opcję Eksportuj raportrejestracji.

    Raport zostanie pobrany jako plik CSV. Ten raport zawiera szczegółowe informacje, takie jak imię i nazwisko rejestrującego, adres e-mail, status zatwierdzenia rejestracji oraz data i godzina rejestracji.

    Raporty rejestracyjne można generować i eksportować tylko w przypadku wydarzeń hostowanych w witrynie.

Jeśli udostępnisz uczestnikom zawartość po spotkaniu lub wydarzeniu, uczestnicy będą mieli dostęp do tych raportów.