1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Gå till Möten från vänster navigeringsrad och välj sedan Slutförd.

3

Välj ett möte eller en händelse för att skapa en rapport.


 

Om du inte kan hitta det möte eller den händelse som du vill använda kan du filtrera efter typ och datum.

4

Kom ihåg följande:

  • Deltagarrapport– Välj Deltagande och klicka på Exportera deltagarrapport.

    Rapporten hämtas som en CSV-fil. Närvarorapporten listar uppgifter som mötets och händelsens namn och längd, deltagares namn och kontaktinformation, hur deltagaren anslöt sig och vid vilka tidpunkter deltagaren anslöt och lämnade ditt möte eller händelse.

    Webcast-rapporter innehåller endast information om paneldelarna.

  • Registreringsrapport– välj Registrering och klicka på Exportera registreringsrapport.

    Rapporten hämtas som en CSV-fil. Den här rapporten listar detaljer som deltagarens namn, e-postadress, registreringsgodkännande samt datum och tid för registreringen.

    Registreringsrapporter kan endast genereras och exporteras för händelser som du har varit värd för på din webbplats.

Om du delar innehåll efter mötet eller händelsen med dina deltagare har dina deltagare åtkomst till dessa rapporter.