1

Logg på Webex-området.

2

Gå til Møter fra det venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter Fullført.

3

Velg et møte eller en hendelse for å generere en rapport.


 

Hvis du ikke finner møtet eller arrangementet du ønsker, kan du filtrere etter type og dato.

4

Gjør ett av følgende:

  • Deltakelsesrapport– Velg Fremmøte, og klikk Eksporter deltakelsesrapport.

    Rapporten lastes ned som en CSV-fil. Deltakelsesrapporten viser detaljer som navn og varighet for møtet eller arrangementet, deltakernavn og kontaktinformasjon, hvordan deltakeren ble med, og på hvilke tidspunkt deltakerne ble med og forlot møtet eller arrangementet.

    Webcast-rapporter inneholder bare informasjon om paneldeltakerne.

  • Registreringsrapport– Velg Registrering , og klikk Eksporter registreringsrapport.

    Rapporten lastes ned som en CSV-fil. Denne rapporten viser detaljer som registrantnavn, e-postadresse, registreringsgodkjenningsstatus og dato og klokkeslett for registrering.

    Registreringsrapporter kan bare genereres og eksporteres for arrangementer du har driftet på nettstedet ditt.

Hvis du deler innhold etter møtet eller arrangementet med deltakerne, har deltakerne tilgang til disse rapportene.