Aplikace pro schůzku vytahuje profilové obrázky z uživatelských profilů Webex. Pokud uživatel nemá účet nebo nenahrál profilový obrázek, aplikace pro schůzku používá obecný profilový obrázek. Pro aplikaci schůzky můžete zakázat jedinečné profilové obrázky.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti.

2

Přejděte dolů do části Možnosti webu.

3

Odškrtnutí políčka Zobrazit avatary uživatelů v klientovi schůzky (Schůzky).

Obecné profilové obrázky složené z prvních písmen křestní jména účastníka a příjmení se zobrazují pro všechny účastníky. Výběr barev pro každý profilový obrázek je náhodný.