Aplikácia na schôdzu sťahuje profilové obrázky z používateľských profilov Webex. Ak používateľ nemá účet alebo neodovzdal profilový obrázok, aplikácia na schôdzu použije všeobecný profilový obrázok. Môžete zakázať jedinečné profilové obrázky pre aplikáciu schôdze.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

Prejdite nadol na Možnosti lokality oddiele.

3

Zrušte začiarknutie Zobraziť avatarov používateľov v klientovi schôdze (Stretnutia).

Všetkým účastníkom sa zobrazia všeobecné profilové obrázky pozostávajúce z prvých písmen mena a priezviska účastníka. Výber farieb pre každý profilový obrázok je náhodný.