יישום הפגישה מושך תמונות פרופיל מפרופילי משתמשים של Webex. אם למשתמש אין חשבון או שלא העלה תמונת פרופיל, יישום הפגישה משתמש בתמונת פרופיל כללית. באפשרותך להפוך תמונות פרופיל ייחודיות ללא זמינות עבור יישום הפגישה ללא זמין.

1

היכנס אל ניהול אתר של Webex ועבור אל קביעת תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל המקטע אפשרויות אתר.

3

בטל את הסימון הצג אווטארים של משתמשים בלקוח הפגישה (פגישות).

תמונות פרופיל גנריות המורכבות מהאותיות הראשונות של שמות המשפחה הפרטיים של המשתתף מופיעות עבור כל המשתתפים. בחירת הצבעים עבור כל תמונת פרופיל היא אקראית.