Aplikacija za sastanak povlači slike profila iz Webex korisničkih profila. Ako korisnik nema nalog ili nije otpremio sliku profila, aplikacija za sastanak koristi generičku sliku profila. Možete da onemogućite jedinstvene slike profila za aplikaciju za sastanak.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do odeljka Opcije lokacije.

3

Opozovite izbor Prikaži korisničke avatare u klijentu sastanka (sastanci).

Generičke slike profila koje se sastoje od prvih slova imena i prezimena učesnika pojavljuju se za sve učesnike. Izbor boja za svaku sliku profila je nasumičan.