Hostitelé musí nejprve povolit videozařichování hostit své schůzky v předvolbách osobní místnosti nebo při plánování schůzek .


Pouze spojení SIP založená na TLS jsou podporována touto funkcí. Spojení SIP TCP a H.323 nejsou podporována.

1

Klepněte na Připojit se k Webexu.

2

Zadejte číslo schůzky a klepněte na Připojit se.


 

Možnost Připojit se k Webexu funguje pouze na Video Platform 2. Chcete-li najít číslo verze Cisco Webex Meetings, klikněte zde.