Värdar måste först tillåta video enheter att vara värd för sina möten i inställningarna för personliga rum eller vid schemaläggning av möten .


Endast SIP TLS-baserade anslutningar stöds med den här funktionen. SIP TCP-och H. 323-anslutningar stöds inte.

1

Tryck på delta Webex .

2

Ange mötesnummer och tryck på delta .


 

Alternativet delta Webex fungerar endast på video plattform 2. Klicka här om du vill hitta ditt Cisco Webex Meetings versions nummer https://help.webex.com/qgij81/ .