Domaćini prvo moraju da dozvole video uređajima da budu domaćini sastanaka u željenim opcijama lične sobe ili prilikom zakazivanja sastanaka.


Samo veze zasnovane na SIP TLS-u su podržane ovom funkcijom. SIP TCP i H.323 veze nisu podržane.

1

Dodirnite Pridruži se Webexu.

2

Unesite broj sastanka i dodirnite Pridruži se.


 

Opcija Join Webex radi samo na Video platformi 2. Kliknite ovde da biste pronašli broj verzije Cisco Webex sastanaka.