let_participant_into_room_graphic

Uživatelé systému Linux: Tato funkce je dostupná v aplikaci Webex , ale není dostupná v aplikaci Webex Meetings.

Když účastníci čekají v předsálí na připojení ke schůzce, zobrazí se oznámení. Pokud je panel Účastníci uzavřen, zobrazí se oznámení v ovládacích prvcích schůzky. Pokud je panel otevřený, oznámení se zobrazí na panelu Účastníci.

1

Chcete-li zjistit, kdo čekají na připojení, klikněte na oznámení.

2

Zkontrolujte seznam účastníků čekajících na připojení a vyberte, koho chcete přijmout nebo odebrat na základě skupiny účastníka a název domény:

Interní – ověřený účastník v rámci stejné organizace Webex jako hostitel schůzky.

Externí – ověřený účastník mimo organizaci Webex hostitele schůzky.

Neověřeno – neověřený účastník.


 

Název název domény se zobrazí ověřeným účastníkům a označí se jako jeden z nich Interní nebo Externí účastníků.

3

Chcete-li přijmout účastníky, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li povolit jednotlivé účastníky, zaškrtávací políčko vedle jejich jména a klikněte Vpustit .
  • Chcete-li povolit všechny v konkrétní skupině, zaškrtávací políčko u požadované skupiny a klikněte Vpustit .
  • Chcete-li vpustit všechny čekající, zaškrtněte Vybrat vše a klikněte Vpustit .

V aplikaci Webex se po přijetí osob na panelu Účastníci zobrazí popisek Neověřený pro neověřené účastníky.


 

Komu přesunout účastníka zpět do předsálí , kliknout pravým tlačítkem a vyberte Přesunout do předsálí .

4

Chcete-li účastníky odebrat, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li odebrat jednotlivé účastníky, zaškrtávací políčko vedle jejich jmen a klikněte Odebrat .
  • Chcete-li odebrat všechny v konkrétní skupině, zaškrtávací políčko u požadované skupiny a klikněte Odebrat .
  • Chcete-li odebrat všechny čekající, vyberte možnost Vybrat vše zaškrtávací políčko a klikněte na tlačítko Odebrat .