let_participant_into_room_graphic

Linux korisnici: Ova funkcija je dostupna u Webex aplikaciji, ali nije u Webex Meetings.

Kada učesnici čekaju u čekaonici da se pridruže vašem sastanku, pojavljuje se obaveštenje. Ako je panel sa učesnicima zatvoren, obaveštenje se pojavljuje u kontrolama sastanka. Ako je panel otvoren, obaveštenje se pojavljuje na panelu učesnika .

1

Da biste videli ko čeka da se pridruži, kliknite na obaveštenje.

2

Pregledajte listu učesnika koji čekaju da se pridruže i odaberite kome da se pridruže ili ukloni na osnovu grupe učesnika i naziv domena:

Interno – potvrđen učesnik u okviru iste Webex kao i organizator sastanka.

Spoljni – potvrđen identitet učesnika izvan organizator sastanka Webex organizacije.

Nepotvrđeno – Neovlašćeni učesnik.


 

Ova naziv domena za učesnike potvrđenog identiteta i označena kao interni ili spoljni učesnici.

3

Da biste primili učesnike, uradite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste primili pojedinačne učesnike, izaberite polje za potvrdu pored njihovih imena i kliknite na Dozvoli pristup.
  • Da biste primili sve u određenoj grupi, izaberite polje za potvrdu iz te željene grupe i kliknite na Dozvoli pristup.
  • Da biste primili sve koji čekaju, označite Izaberite sve i kliknite na Dozvoli pristup.

U aplikaciji Webex, nakon što primite osobe, na panelu sa učesnicima, nepotvrđena oznaka se prikazuje za nepotvrđene učesnike.


 

Da biste premestili učesnika u čekaonicu, desni klik na njegovo ime i izaberite Premesti u čekaonicu.

4

Da biste uklonili učesnike, uradite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste uklonili pojedinačne učesnike, izaberite polje za potvrdu pored njihovih imena i kliknite na dugme Ukloni.
  • Da biste uklonili sve iz određene grupe, izaberite polje za potvrdu iz te željene grupe i kliknite na Ukloni.
  • Da biste uklonili sve koji čekaju, izaberite opciju Izaberi sve polje za potvrdu i kliknite na "Ukloni ".