V závislosti na nasazení a požadavcích podnikové sítě můžete nakonfigurovat Edge Audio tak, aby směroval hovory pomocí jednoho zařízení Expressway-E, dvojice zařízení Expressway (E a C) nebo prvku Cisco Unified Border Element (CUBE).

Edge Audio s Expressway-C a Expressway-E

K nasazení funkce Edge Audio ve vašem podniku můžete použít zařízení Expressway-C a Expressway-E a internet. Nasazení řešení Expressway ve dvojici vytvoří ve vaší síti DMZ, takže zvukové hovory, které procházejí veřejným připojením, jsou bezpečnější.

Další informace naleznete v příručce ke konfiguraci zvuku zákazníka služby Cisco Webex Edge.

Edge Audio pouze pro Expressway-E

K nasazení funkce Edge Audio ve vašem podniku můžete pomocí aplikace Webex Edge Connect použít jediný systém Expressway-E. Tato konfigurace poskytuje nákladově efektivnější řešení pro zákazníky, kteří nevyžadují procházení firewallem na odkazu Edge Connect.

Další informace naleznete v příručce Cisco Webex Edge Audio pouze pro zákazníky Expressway-E.

Edge Audio pro prvek Cisco Unified Border (CUBE)

K nasazení funkce Edge Audio ve vaší organizaci můžete použít cube. Tato konfigurace poskytuje potenciál pro větší rozsah v závislosti na hardwarovém modelu a úrovni zabezpečení. Pokud plánujete konfigurovat funkci Edge Audio pomocí funkce CUBE, doporučujeme použít službu Webex Edge Connect.

Další informace naleznete v příručce ke konfiguraci zákazníka Cisco Webex Edge Audio for CUBE.