U zavisnosti od primene mreže i zahteva preduzeća, možete da konfigurišete Edge Audio preusmeravanje poziva koristeći jedan Expressway-E, par Expressway (E i C) ili Cisco Unified Border Element (CUBE).

Edge Audio sa expressway-C i Expressway-E

Možete da koristite Expressway-C i Expressway-E i internet da biste primenili Edge Audio u svom preduzeću. Primena Expressway-a u paru kreira DMZ u mreži, čineći audio pozive koji prolaze bezbednijim putem javne veze.

Više informacija potražite u vodiču Cisco Webex za konfiguraciju kupca usluge Edge Audio.

Edge Audio za samo Expressway-E

Možete da koristite jedan Expressway-E sa funkcijom Webex Edge se povežite da biste primenili Edge Audio u svom preduzeću. Ova konfiguracija pruža isplativo isplativo rešenje za kupce koji ne zahtevaju prenos zaštitnog zida na Edge Connect vezi.

Više informacija potražite u članku Cisco Webex Edge Audio za vodič za konfiguraciju samo expressway-E kupca.

Edge Audio za Cisco Unified Border Element (KOCKA)

KOCKU možete koristiti za primenu Edge Audio u vašoj organizaciji. Ova konfiguracija pruža potencijal za veću razmeru, u zavisnosti od hardverskog modela i nivoa bezbednosti. Preporučujemo da Webex Edge povezivanje ako planirate da konfigurišete Edge Audio pomoću KOCKE.

Više informacija potražite u članku Cisco Webex Edge Audio za Vodič za konfiguraciju kupca KOCKE.