W zależności od wdrożenia sieci i wymagań przedsiębiorstwa można skonfigurować usługę Edge Audio do przekierowywania połączeń przy użyciu jednej drogi ekspresowej E, pary dróg ekspresowych (E i C) lub elementu Cisco Unified Border Element (CUBE).

Edge Audio z Expressway-C i Expressway-E

Możesz użyć Expressway-C i Expressway-E oraz Internetu, aby wdrożyć Edge Audio w swoim przedsiębiorstwie. Wdrożenie dróg ekspresowych w parze tworzy strefę DMZ w sieci, dzięki czemu połączenia audio przechodzące przez połączenie publiczne są bezpieczniejsze.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cisco Webex Edge Audio Customer Configuration Guide.

Edge Audio tylko dla Expressway-E

Możesz użyć pojedynczej drogi ekspresowej E z Webex Edge Connect, aby wdrożyć Edge Audio w swoim przedsiębiorstwie. Ta konfiguracja zapewnia bardziej ekonomiczne rozwiązanie dla klientów, którzy nie wymagają przechodzenia przez zaporę w łączu Edge Connect.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cisco Webex Edge Audio for Only Expressway-E Customer Configuration Guide.

Edge Audio dla Cisco Unified Border Element (CUBE)

Za pomocą modułu CUBE można wdrożyć funkcję Edge Audio w organizacji. Ta konfiguracja zapewnia możliwość zwiększenia skali, w zależności od modelu sprzętu i poziomu zabezpieczeń. Sugerujemy użycie Webex Edge Connect, jeśli planujesz skonfigurować Edge Audio za pomocą CUBE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cisco Webex Edge Audio for CUBE Customer Configuration Guide.