Dragging participant to the stage

 
Tato funkce není k dispozici pro webináře v zobrazení webového vysílání.

Na pódiu se může v daném okamžiku objevit až osm účastníků. Pokud tedy hostitel nebo spoluhostitel synchronizuje své pódium a přidá k němu účastníky, můžete přidat další účastníky pouze v případě, že je k dispozici jeden nebo více slotů na pódiu. Další informace o zobrazení pódia najdete v tématu Rozložení videa na schůzkách, webinářích a událostech nebo v aplikaci Webex | Změna rozložení videa během schůzky.

1

Chcete-li někoho přesunout na pódium, přetáhněte na něj miniaturu videa.


 

Můžete také umístit ukazatel myši na video účastníka a kliknout na možnost DalšíMore options icon > Přesunout na pódium nebo na panelu účastníků klikněte pravým tlačítkem myši na jejich jméno a vyberte možnost Přesunout na pódium.

Pokud miniaturu videa osoby, kterou chcete přidat, nevidíte, klikněte na možnost Další stránkaIkona další stránky nebo Předchozí stránkaIkona předchozí stránky a vyhledejte ji.

2

Chcete-li zobrazit nebo skrýt aktivního řečníka na pódiu, vyberte možnost RozloženíLayout icona pak zapněte nebo vypněte Zobrazit aktivního řečníka na pódiu .

3

Chcete-li někoho z pódia odebrat, klikněte na Odebrat toto video z pódiaRemove this video from the stage iconna jejich videu.

4

(Volitelně) Pokud máte na pódiu více lidí a chcete je seřadit, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte video účastníka na požadované umístění.
  • Vybrat Více > Upřednostnit pořadí videa ve videu účastníka, kterého chcete přesunout.

 
Nemůžete změnit pořadí účastníků pódia, které je synchronizováno hostitelem nebo spoluhostitelem.
Pokud jste se ke schůzce, webináři nebo události připojili z ipadu nebo tabletu se systémem Android, můžete účastníky přesunout na pódium.
1

Klepněte na DalšíMore options icon, vyberte možnost Nastavení a poté přepněte na Stage 8 podporu lidí.

2

Chcete-li někoho přesunout na pódium, přetáhněte na něj miniaturu videa.


 

Můžete také klepnout na miniaturu videa účastníka a poté klepnout na možnost Přesunout na pódium.

Pokud miniaturu videa osoby, kterou chcete přidat, nevidíte, přetáhněte videa účastníka v horní části obrazovky doprava nebo doleva.

3

Chcete-li zobrazit nebo skrýt aktivního řečníka na pódiu, vyberte možnost RozloženíLayout icona pak zapněte nebo vypněte možnost Zobrazit aktivního řečníka na pódiu .

4

Chcete-li někoho z pódia odebrat, klepněte na jeho video a pak klepněte na možnost Odebrat z pódia.