Povlačenje sudionika na pozornicu

Sudionici koje premjestite na pozornicu pojavljuju se redoslijedom kojim ste ih dodali. Do osam sudionika može se pojaviti na pozornici u bilo kojem trenutku. Dakle, ako domaćin ili kohost sinkroniziraju svoju pozornicu i dodaju joj sudionike, možete dodati više sudionika samo ako je dostupan jedan ili više mjesta na pozornici. Dodatne informacije o prikazu pozornice potražite u članku Rasporedi videozapisa na web-sastancima, web-web-događajima i web-događajima (klasični).

1

Da biste nekoga premjestili na pozornicu, povucite mu minijaturu videozapisa.


 

Možete i lebdjeti iznad videozapisa sudionika i kliknuti VišeIkona Dodatne mogućnosti> Premjesti na pozornicu ili desnom tipkom miša kliknuti njihovo ime na ploči Sudionici i odabrati Premjesti na pozornicu.

Ako ne vidite minijaturu videozapisa osobe koju želite dodati, kliknite Sljedeća stranicaIkona sljedeće stranice ili Prethodna stranicaIkona prethodne stranice da biste je pronašli.

2

Da biste aktivnog zvučnika prikazali ili sakrili s pozornice, odaberite RasporedIkona izgleda , a zatim uključi ili isključi prikaz aktivnog zvučnika na pozornici ili izvan njega

3

Da biste nekoga uklonili s pozornice, na njegovu videozapisu kliknite Ukloni ovaj videozapis s pozorniceUkloni ovaj videozapis s ikone pozornice .

Ako ste se pridružili sastanku, webinaruili događaju s iPada ili tableta sa sustavom Android, sudionike možete premjestiti na pozornicu.

1

Dodirnite VišeIkona Dodatne mogućnosti , odaberite Postavke, a zatim uključite podrškuza osobe u osmoj fazi.

2

Da biste nekoga premjestili na pozornicu, povucite mu minijaturu videozapisa.


 

Možete i dodirnuti minijaturu videozapisa sudionika, a zatim premjestiti na pozornicu.

Ako ne vidite minijaturu videozapisa osobe koju želite dodati, povucite videozapise sudionika pri vrhu zaslona desno ili lijevo.

3

Da biste aktivnog zvučnika prikazali ili sakrili s pozornice, odaberite RasporedIkona izgleda , a zatim uključite ili isključite prikaz aktivnog zvučnika u fazi ili izvan njega.

4

Da biste nekoga uklonili s pozornice, dodirnite njegov videozapis, a zatim Ukloni s pozornice.