Deelnemer naar de fase slepen

Deelnemers die u naar de fase verplaatst, verschijnen in de volgorde waarin u ze hebt toegevoegd. Er kunnen maximaal acht deelnemers op een bepaald tijdstip op de fase verschijnen. Als de host of cohost hun fase synchroniseert en deelnemers eraan toevoegt, kunt u alleen meer deelnemers toevoegen als een of meer van de plaatsen op de fase beschikbaar zijn. Zie Videolay-outs in voor meer informatie over faseweergaveWebex Meetings,Webex WebinarsenWebex Events (klassiek) of Webex-app| De indeling van uw video wijzigen tijdens een vergadering.

Als u omgevingen met virtuele bureaubladinfrastructuur (VDI) gebruikt, werkt deze functie alleen inWebex-app.

1

Als u iemand naar de fase wilt verplaatsen, sleept u de videominiaturen ervan naar deze fase.


 

U kunt ook de muisaanwijzer boven de video Pictogram Meer optiesvan een deelnemer bewegen en op Meer > naar fase gaan of met de rechtermuisknop op zijn of haar naam klikken in het deelvenster Deelnemers en Verplaatsen naar fase selecteren.

Als er geen videominiatuur wordt weergegeven van de persoon die u wilt toevoegen, klikt u op dePictogram Volgende pagina pagina Volgende of Vorige omPictogram Vorige pagina deze te vinden.

2

Als u de actieve spreker voor de fase wilt weergeven of verbergen, Lay-outpictogramselecteert u Indeling en schakelt u vervolgens in of actieve spreker weergeven in of uit

3

Als u iemand uit de fase wilt verwijderen, klikt u op Deze video verwijderen uit de faseDeze video verwijderen van het fasepictogram van zijn/haar video.

Als u aan uw vergadering hebt deed,Webinar, of gebeurtenis vanaf een iPad of Android-tablet, kunt u deelnemers naar de fase verplaatsen.
1

Tik opPictogram Meer opties Meer, selecteer Instellingen en schakel in op ondersteuning voor fase 8 personen.

2

Als u iemand naar de fase wilt verplaatsen, sleept u de videominiaturen ervan naar deze fase.


 

U kunt ook op de videominiatuur van de deelnemer tikken en vervolgens op Naar fase verplaatsen tikken.

Als er geen videominiatuur wordt weergegeven van de persoon die u wilt toevoegen, sleept u de deelnemersvideo's naar de bovenkant van het scherm van rechts of naar links.

3

Als u de actieve spreker actieve spreker de fase wilt weergeven of verbergen, selecteert u Indeling Lay-outpictogramen schakelt u vervolgens Actieve spreker in fase weergeven in of uit.

4

Als u iemand uit de fase wilt verwijderen, tikt u op zijn of haar video en tikt u vervolgens op Verwijderen uit fase.