Přetažení účastníka na vymezenou plochu

Účastníci, které přesunete na vymezenou plochu, se zobrazí v pořadí, ve kterém jste je přidali. Na pódiu se může v daném okamžiku objevit až osm účastníků. Pokud tedy hostitel nebo spoluhostitel synchronizuje svou fázi a přidá do ní účastníky, můžete přidat další účastníky pouze v případě, že je k dispozici jeden nebo více slotů na pódiu. Další informace o zobrazení vymezené plochy naleznete v tématu Rozvržení videa ve schůzkáchWebex , Webináře Webex a Události Webex (klasické).

1

Chcete-li někoho přesunout na vymezenou plochu, přetáhněte na ni miniaturu videa.


 

Můžete také najet myší na video účastníka a kliknout na Další Ikona Další možnosti > Přesunout na plochu nebo kliknout pravým tlačítkem na jeho jméno na panelu Účastníci a vybrat Přesunout do vymezené plochy.

Pokud nevidíte miniaturu videa osoby, kterou chcete přidat, klikněte na Další stránka nebo Předchozí stránka aIkona další stránkyIkona předchozí stránky vyhledejte ji.

2

Chcete-li zobrazit nebo skrýt aktivní reproduktor ve vymezené ploše, vyberte možnost Rozvržení a potomIkona rozloženípřepněte možnost Zobrazit aktivní reproduktor ve vymezené ploše zapnutou nebo vypnutou

3

Pokud chcete někoho z vymezené plochy odebrat, klikněte na Odebrat toto video z vymezenéOdebrání tohoto videa z ikony vymezené plochy plochy v jeho videu.

Pokud jste se ke schůzce nebo události připojili z iPadu nebo tabletu s Androidem, můžete účastníky přesunout na pódium.

1

Klepněte na DalšíIkona Další možnosti, vyberte Nastavení a pakpřepněte na Podporu lidí ve fázi 8.

2

Chcete-li někoho přesunout na vymezenou plochu, přetáhněte na ni miniaturu videa.


 

Můžete také klepnout na miniaturu videa účastníka a potom klepnout na Přesunout do fáze.

Pokud nevidíte miniaturu videa osoby, kterou chcete přidat, přetáhněte videa účastníků v horní části obrazovky doprava nebo doleva.

3

Chcete-li zobrazit nebo skrýt aktivní reproduktor ve vymezené ploše, vyberte rozvrženíIkona rozloženía pak přepněte možnost Zobrazit aktivní reproduktor ve vymezené ploše zapnuto nebo vypnuto.

4

Pokud chcete někoho odebrat z vymezené plochy, klepněte na jeho video a potom klepněte na Odebrat z vymezenéplochy .