Prevlačenje učesnika na scenu

 
Ova funkcija nije dostupna za vebinare u prikazu vebkasta.

Na bini može da se pojavi najviše osam učesnika u bilo kom trenutku. Dakle, ako organizator ili kohost sinhronizuju svoju scenu i dodaju učesnike na njega, možete da dodate više učesnika samo ako je dostupan jedan ili više konektora na bini. Da biste saznali više o prikazu scene, pogledajte rasporede video zapisa u Webex Meetings Webex Webinars i Webex Events (klasični) ili Webex aplikaciji Promena rasporeda | video prenosa tokom sastanka.

1

Da biste premestili nekoga na scenu, prevucite sličicu video prenosa na tu binu.


 

Takođe možete da pređete pokazivačem preko video Ikona "Još opcija" prenosa učesnika i kliknete na dugme > premestite na scenu ili desni klik njegovo ime na panelu učesnika i izaberite "Premesti na scenu".

Ako ne vidite sličicu video zapisa osobe koju želite da dodate, kliknite na "Ikona "Sledeća stranica"Ikona prethodne straniceSledeća stranica" ili "Prethodna stranica" da biste je pronašli.

2

Da biste prikazali ili sakrili aktivni govornik sastanka sa bine, izaberite "Raspored", Ikona rasporedaa zatim uključite ili isključite aktivni govornik prikaz u bini .

3

Da biste uklonili nekoga sa scene, kliknite na dugme Ukloni ovaj video sa scene naUkloni ovaj video sa ikone scene svom video prenosu.

4

(Opcionalno) Ako imate više osoba na bini i želite da ih preuredite, obavite jednu od sledećih radnji:

  • Prevucite video prenos učesnika na lokaciju koju želite.
  • Izaberite više > odredi prioritet video redosleda u video prenosu učesnika kojeg želite da premestite.

 
Ne možete da promenite redosled učesnika scene koju sinhronizuje organizator ili suorganizator.
Ako ste se pridružili sastanku, vebinaru ili događaju sa iPad ili Android tableta, možete da premestite učesnike na scenu.
1

Dodirnite VišeIkona "Još opcija", izaberite stavku Postavke, a zatim uključite dugme "Uključi/isključi na scenu 8 ljudi".

2

Da biste premestili nekoga na scenu, prevucite sličicu video prenosa na tu binu.


 

Možete i da dodirnete sličicu video prenosa učesnika, a zatim dodirnite " Premesti na scenu".

Ako ne vidite sličicu video zapisa osobe koju želite da dodate, prevucite video zapise učesnika na vrhu ekrana na desnoj ili levoj strani.

3

Da biste prikazali ili sakrili aktivni govornik sa bine, izaberite "Raspored", Ikona rasporedaa zatim uključite ili isključite opciju "Prikaži aktivni zvučnik na sceni".

4

Da biste uklonili nekoga sa bine, dodirnite njihov video, a zatim dodirnite Ukloni sa scene.