Podstatou technologie správy šířky pásma zařízení pro spolupráci Cisco je automatické přizpůsobení množství dat, která jsou odesílána mezi zařízeními, a to na základě dostupné šířky pásma. To znamená, že pokud dojde k přetížení sítě nebo jinému omezení šířky pásma, zařízení automaticky upraví nastavení přenosu, aby zajistilo optimalizaci kvality multimédií v rámci dostupné šířky pásma.

Toho je dosaženo několika různými mechanismy, včetně dynamického nastavení rozlišení videa, přenosové rychlosti a kvality zvuku. Pokud je šířka pásma sítě omezená, může zařízení například automaticky snížit rozlišení přenášeného videa nebo snížit počet snímků za sekundu, aby se zmenšil objem přenášených dat.

Kromě těchto automatických úprav obsahují zařízení pro spolupráci Cisco také několik manuálních nastavení správy šířky pásma, která lze nakonfigurovat prostřednictvím rozhraní xAPI nebo centra Control Hub. Tato nastavení umožňují zadat minimální a maximální prahové hodnoty šířky pásma, které omezují šířku pásma dostupnou pro konkrétní zařízení.

Doporučená konfigurace

I když je technologie správy šířky pásma Cisco Webex navržena tak, aby optimalizovala kvalitu médií v rámci dostupné šířky pásma, je důležité si uvědomit, že vyšší dostupnost šířky pásma může vést k lepší kvalitě médií i v obtížných síťových prostředích. Doporučujeme pro zařízení Webex nakonfigurovat maximální povolenou šířku pásma, kdykoli je to možné.

Konfigurací maximální povolené šířky pásma umožníte zařízení plně využít dostupné síťové zdroje, což může vést k vyššímu rozlišení videa a zvuku, rychlejšímu přenosu a celkově lepšímu výkonu. To může být důležité v situacích, kdy je pro úspěch schůzky nebo relace spolupráce důležitá vysoká kvalita médií.

Nastavení příslušných hodnot v centru Control Hub

Následující nastavení se nacházejí v části Konference na stránce konfigurace zařízení v centru Control Hub.

  • V případech, kdy se na hovor vztahuje více nakonfigurovaných omezení šířky pásma, se vždy použije nižší z nich.

  • Novější zařízení1 mají vyšší maximální hodnotu pro Maximální rychlost přenosuRychlost přijímání hovorů.

  • Rychlost hovoru zahrnuje šířku pásma, která se používá pro zvuk, video a sdílení obsahu při schůzce.

Popisy konfigurace naleznete na adrese roomos.cisco.com.

Nastavení

Doporučená hodnota

Poznámka

Maximální rychlost příjmu hovorů – konference

20 000 Kb/s

Maximální rychlost přenosu hovoru – konference

20 000 Kb/s

Výchozí rychlost hovoru Webex – konference

20 000 Kb/s

Vyžaduje verzi softwaru RoomOS 11 z března 2023 nebo novější


Ve vydání systému RoomOS 11 z března 2023 byla horní hranice hodnot pro tato nastavení zvýšena na 6000–20000 Kb/s. Aby se zabránilo nežádoucím dopadům na sítě stávajících nasazení, byla výchozí hodnota ponechána na 6000 Kb/s. Přesto doporučujeme nastavit tuto hodnotu na maximum 20000 Kb/s téměř pro všechny případy použití, včetně těch, kde je fyzicky dostupná šířka pásma menší.

Scénáře s nízkou šířkou pásma

Zařízení pro spolupráci Cisco jsou navržena tak, aby bezproblémově fungovala v různých síťových podmínkách, včetně připojení s nízkou šířkou pásma nebo vysokou latencí. To znamená, že kvalita médií se automaticky přizpůsobuje tak, aby byl zachován optimální uživatelský zážitek. Pokud chcete maximální povolenou spotřebu šířky pásma zařízení pro spolupráci Cisco nakonfigurovat ručně, mějte na paměti, že doporučena je minimální šířka pásma 4000 Kb/s. Tím bude zajištěna dobrá kvalita pro hlavní případy použití videa a obsahového videa.

Tato prahová hodnota je důležitá, protože představuje minimální šířku pásma, která je nutná pro podporu vysoce kvalitních videostreamů Full-HD (1080p) s přenosovou rychlostí 30 snímků za sekundu pro hlavní videostreamy a streamy obsahu. Zařízení pro spolupráci Cisco sice podporují videokonference při nižší šířce pásma, ale použití kolem uvedené prahové hodnoty ve většině případů zlepšuje zážitek koncového uživatele.

1 Room Kit EQ, Room Bar, Board Pro, Desk Mini, Desk, Desk Pro, Board Pro, Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2 a Codec Pro