I grunden är bandbreddshanteringstekniken för Cisco-enheter för samarbete utformad för att automatiskt justera mängden data som skickas mellan enheter baserat på tillgänglig bandbredd. Det innebär att om nätverket är överbelastat eller om det finns andra begränsningar med bandbredden anpassar enheten sina överföringsinställningar automatiskt för att säkerställa att mediekvaliteten optimeras inom den tillgängliga bandbredden.

Detta uppnås med hjälp av flera olika mekanismer, inklusive dynamisk justering av videoupplösning, bildfrekvens och ljudkvalitet. Om till exempel nätverkets bandbredd är begränsad kan enheten automatiskt sänka upplösningen på den video som skickas eller minska antalet bildrutor per sekund för att minska mängden data som skickas.

Förutom dessa automatiska inställningar har Cisco-enheterna för samarbete även flera manuella inställningar för bandbreddshantering som kan konfigureras via xAPI eller Control Hub. Med dessa inställningar kan du ange lägsta och högsta tröskelvärden för bandbredd, vilket begränsar mängden bandbredd som kan användas av särskilda enheter.

Rekommenderad konfiguration

Även om Cisco Webex-tekniken för bandbreddshantering är utformad för att optimera mediekvaliteten inom tillgänglig bandbredd är det viktigt att du kommer ihåg att hög tillgänglighet av bandbredd kan resultera i bättre mediekvalitet även i utmanande nätverksmiljöer. Vi rekommenderar att du konfigurerar högsta tillåtna bandbredd för Webex-enheter när detta är möjligt.

Genom att konfigurera högsta tillåtna bandbredd kan enheten utnyttja de tillgängliga nätverksresurserna till fullo vilket kan resultera i video och ljud med högre upplösning, snabbare överföringshastighet och bättre övergripande prestanda. Detta kan vara viktigt i situationer där det är viktigt med medieprestanda av hög kvalitet för att ett möte eller en samarbetssession ska fungera korrekt.

Ställ in lämpliga värden i Control Hub

Följande inställningar finns under avsnittet Konferens på konfigurationssidan för enheten i Control Hub.

  • I de fall då ett samtal beror på flera konfigurerade bandbreddsbegränsningar används alltid den lägre inställningen.

  • Nyare enheter1 har ett högre maxvärde för Maximal överföringshastighet och Maxtal för mottagna samtal.

  • Samtalshastigheten inkluderar den brandbredd som används för ljud, video och innehållsdelning i ett möte.

För beskrivningar av konfiguration besöker du roomos.cisco.com.

Inställning

Rekommenderat värde

OBS!

Maxtal för mottagna samtal på konferens

20000 kbit/s

Maxtal för överförda samtal för konferens

20000 kbit/s

Webex-standardhastighet för konferens

20000 kbit/s

Kräver programvaruversion RoomOS 11 februari 2023 eller nyare


Med RoomOS 11 version från februari 2023 har den övre värdegränsen för dessa inställningar ökat 6000 – 20 000 kB/s. För att förhindra bieffekter på nätverken av befintliga distributioner har standardvärdet bibehållits på 6000 kb/s. Trots detta rekommenderar vi att du ställer in värdet på max 20000 kB/s för nästan alla användningsfall, inklusive de där den fysiskt tillgängliga bandbredden är mindre.

Scenarier med låg bandbredd

Cisco-enheter för samarbete är utformade för att fungera sömlöst i olika nätverksförhållanden, inklusive anslutningar med låg bandbredd eller hög latens vilket innebär att mediekvaliteten justeras automatiskt för att bibehålla en optimal användarupplevelse. Om du manuellt vill konfigurera den maximala tillåtna förbrukningen av bandbredd för Cisco-enheter för samarbete bör du notera att det finns en rekommenderad bandbredd på 4000 kB/s för att säkerställa god kvalitet för användningsfallen huvudvideo och innehållsvideo.

Detta är ett viktigt tröskelvärdet eftersom det representerar den minsta bandbredd som krävs för att stödja videoströmmar med Full HD (1080p) av hög kvalitet (1080p) med en bildfrekvens på 30 bildrutor per sekund för huvudvideo och innehållsströmmar. Även om Cisco-enheter för samarbete har stöd för videokonferens med lägre bandbredd förbättras slutanvändarupplevelsen för en stor del av användningsfallen runt detta tröskelvärde.

1 Room Kit EQ, Room Bar, Board Pro, Desk Mini, Desk, Desk Pro, Board Pro, Room 70 Single G2, Room 70 Dual G2 och Codec Pro