Váš podíl

Webex Share poskytuje kvalitní sdílení obsahu bez kabelů pro místní schůzky na jakémkoli HDMI displeji. Promění jakýkoli displej na Webex bezdrátovou prezentační obrazovku. V kombinaci s aplikací Webex umožňuje Webex Share uživatelům spolupracovat lokálně ve fyzické místnosti, což eliminuje potřebu schoulit se kolem notebooku.

Webex Share vyžaduje předplatné Centra řízení

Vaše Webex Share

Webex Share má minimalistický design, který umožňuje, aby se vešel za váš televizor nebo displej. Má však několik tlačítek a portů, které používáte při nastavování zařízení. Následující diagram znázorňuje umístění každé položky.

buttons, cables, and hardware
Vaše Webex Share

Následující tabulka popisuje Webex Share tlačítek, kabelů a hardwaru.

Tabulka 1. Webex Share tlačítek a portů

Položka

Tlačítko nebo port

Funkce

1.

Kabel HDMI

Připojuje se k televizní obrazovce nebo displeji typu HDMI.

2.

Mikrofony

Používá se pro detekci hlasové aktivity.

3.

Ultrazvukový zářič

Používá se pro bezkontaktní párování. Zařízení se spáruje během 3 až 5 sekund.

4.

Tlačítko Reset

Zobrazuje stav zařízení a resetuje zařízení do výchozího továrního nastavení.

Jedním stisknutím zobrazíte stav zařízení.

Stisknutím a podržením po dobu 10 sekund zařízení resetujte.

5

Port USB-C

Poskytuje napájení nebo napájení a konektivitu.

Vaše zařízení podporuje následující jazyky:

 • Čínština (Čína)

 • Čínština (Tchaj-wan)

 • Holandština

 • Angličtina (USA)

 • Angličtina (Velká Británie)

 • Francouzština (Francie)

 • Francouzština (Kanada)

 • Němčina

 • Italština

 • Japonština

 • Korejština

 • Portugalština (Brazílie)

 • Portugalština (Portugalsko)

 • Ruština

 • Španělština (Španělsko)

 • Španělština (Latinská Amerika)

 • Švédština