Vaš deo

Webex Share pruža kvalitetno deljenje sadržaja bez kablovske televizije za lokalne sastanke na bilo kom HDMI ekranu. On transformiše bilo koji ekran u Webex bežične prezentacije. U kombinaciji Webex aplikacijom, Webex Share omogućava korisnicima da sarađuju lokalno u fizičkoj sobi, eliminišući potrebu za šćućurenošću oko laptop računara.

Webex Share zahteva pretplatu na kontrolno čvorište

Slika 1. Tvoj Webex Share
Webex Share

Webex Share minimalistički dizajn koji mu omogućava da stane iza televizora ili ekrana. Ali ima nekoliko dugmadi i portova koje koristite dok posnište uređaj. Sledeći dijagram prikazuje lokaciju svake stavke.

Slika 2. Tvoj Webex Share
Webex Share dugmad, kablovi i hardver

Sledeća tabela opisuje dugmad Webex Share, kablove i hardver.

Tabela 1. Webex Share dugmad i portovi

Stavka

Dugme ili port

Funkcija

1.

HDMI kabl

Povezuje se sa TV ekranom ili ekranom HDMI tipa.

2.

Mikrofoni

Koristi se za otkrivanje glasovnih aktivnosti.

3.

Ultrazvučni emiter

Koristite ga za uparivanje blizine. Uređaj se uparuje u roku od 3 do 5 sekundi.

4.

Dugme "Uspostavi početne vrednosti"

Prikazuje status uređaja i vraća uređaj na podrazumevane fabričke postavke.

Pritisnite jednom da biste videli status uređaja.

Pritisnite i držite 10 sekundi da biste uspostavili početne vrednosti uređaja.

5

USB-C port

Obezbeđuje snagu ili napajanje plus povezivanje.

Uređaj podržava sledeće jezike:

 • Kineski (Kina)

 • Kineski (Tajvan)

 • Holandski

 • Engleski (SAD)

 • Engleski (Velika Britanija)

 • Francuski (Francuska)

 • francuski (Kanada)

 • Nemački

 • Italijanski

 • Japansko

 • Korejsko

 • Portugalski (Brazil)

 • Portugalski (Portugalija)

 • Ruski

 • Španski (Španija)

 • španski (LATAM)

 • Švedski