Vaš deo

Webex Share kvalitetno deljenje sadržaja bez kablovske televizije za lokalne sastanke na bilo kom HDMI ekranu. On transformiše bilo koji ekran u Webex bežične prezentacije. U kombinaciji sa Webex App,Webex Share allows korisnici mogu da sarađuju lokalno u fizičkoj sobi, eliminišući potrebu za šćućurenošću oko laptop računara.

Webex Share pretplatu na kontrolno čvorište

Slika 1. Tvoje Webex Share
Webex Share

Webex Share minimalistički dizajn koji mu omogućava da stane iza tv-a ili ekrana. Ali ima nekoliko dugmadi i portova koje koristite dok posnište uređaj. Sledeći dijagram prikazuje lokaciju svake stavke.

Slika 2. Tvoje Webex Share
Webex Share dugmad, kablovi i hardver

Sledeća tabela opisuje Webex Share , kablove i hardver.

Tabela 1. Webex Share Buttons and Ports

Stavka

Dugme ili port

Funkcija

1.

HDMI kabl

Povezuje se sa TV ekranom ili ekranom HDMI tipa.

2.

Mikrofoni

Koristi se za otkrivanje glasovnih aktivnosti.

3.

Ultrazvučni emiter

Koristite ga za uparivanje blizine. Uređaj se uparuje u roku od 3 do 5 sekundi.

4.

Dugme "Uspostavi početne vrednosti"

Prikazuje status uređaja i vraća uređaj na podrazumevane fabričke postavke.

Pritisnite jednom da biste videli status uređaja.

Pritisnite i držite 10 sekundi da biste uspostavili početne vrednosti uređaja.

5

USB-C priključak

Obezbeđuje snagu ili napajanje plus povezivanje.

Uređaj podržava sledeće jezike:

 • Kineski (Kina)

 • Kineski (Tajvan)

 • Holandski

 • Engleski (SAD)

 • Engleski (Velika Britanija)

 • Francuski (Francuska)

 • Francuski (Kanada)

 • Nemački

 • Italijanski

 • Japansko

 • Korejsko

 • Portugalski (Brazil)

 • Portugalski (Portugal)

 • Ruski

 • Španski (Španija)

 • španski (LATAM)

 • Švedski