Klikněte na , zvolte Dosažitelnost na jednom čísle a zaškrtněte nebo vymažte políčka u cílových čísel.

1

Přejděte na Nastavení > Hovor a klepněte na Možnosti hovoru.

2

Zapněte nebo vypněte přepínače cílových čísel pro Dosažitelnost na jednom čísle.