Faceți clic pe , selectați Contact număr unic, apoi bifați sau debifați numerele de destinație pentru contact număr unic.

1

Accesați Setări > Apel și atingeți Opțiuni apel .

2

Activați sau dezactivați numerele de destinație pentru contact număr unic.