Klik på , vælg Enkeltnummeropkald, og markér eller fjern markering af numre til enkeltnummeropkaldsdestination.

1

Gå til Indstillinger > Opkald, og tryk på Opkaldsindstillinger.

2

Slå numrene med enkeltnummeropkaldsdestination til/fra.