1

V případě schůzky klikněte na možnost Zobrazit panel nabídek > Schůzka> Nastavení schůzky .

2

Chcete-li mít webinář, klikněte na Zobrazit panel nabídek > Webinář> Nastavení webináře .

3

Chcete-li zobrazit nastavení zvuku, klikněte na možnost Zvuk a zaškrtněte pole vedle požadovaného nastavení.


 

Některá zaškrtávací políčka jsou zaškrtnutá ve výchozím nastavení a nelze je změnit.

 • Reproduktor –Z rozevírací nabídka můžete vybrat svůj reproduktor a reproduktor otestovat.


   

  Další informace o nastavení reproduktoru a mikrofonu naleznete v části Úprava hlasitosti mikrofonu a reproduktoru počítače během schůzka Webex .


   

  Další informace o testování reproduktoru a mikrofonu naleznete v části Otestujte reproduktor a mikrofon na schůzkách Webex .

 • Mikrofon – Z rozevírací nabídka možnost mikrofonu a otestujte svůj mikrofon.

 • Automaticky upravit hlasitost –Pokud je tato možnost vybrána, automaticky se zvýší nebo sníží hlasitost reproduktoru a mikrofonu.

 • Podržením mezerníku dočasně zrušíte ztlumení –Je-li tato možnost vybrána, můžete své ztlumení dočasně zrušit podržením mezerníku. Další informace o ztlumení nebo zrušení ztlumení naleznete v části Umožňuje nastavit nebo zrušit ztlumení v sadě Webex .


   

  Chcete-li přepnout zpět do ztlumení, uvolněte mezerník.

 • Stav tlačítka ztlumení synchronizace na mikrofonu –Pokud se ztlumíte na jiném zařízení, projeví se to na schůzce.

 • chytrý zvuk Webex možnosti:

  Odstranění hluku – Odstraňuje veškerý šum na pozadí.

  Optimalizovat pro můj hlas – Odstraňuje veškerý šum na pozadí a řeč na pozadí.

  Optimalizovat pro všechny hlasy – Odstraní veškerý šum na pozadí a vylepší všechny hlasy v okolí.

  Režim hudby –Ostatní slyší původní zvuk, když hrajete na nástroj nebo zpíváte. Další informace o režimu hudby naleznete zde Povolte režim hudby v Webex Meetings a Webex Webinars .

4

Chcete-li zobrazit statistiku zvuku, klikněte na možnost Statistika a potom klikněte na tlačítko Zvuk .

 • Kodek VoIP (zvuk počítače) – zobrazí zvuk počítače.
 • Porty pro připojení zvuku – zobrazí připojení zvuku.

Šířka pásma

Maximální rychlost přenosu dat.

Latence

Rychlost přenosu dat z jednoho bodu do druhého.


 
Ta by se měla co nejvíce blížit nule.

Odchylka

Když se změní rychlost přenosu dat.

Ztráta paketů

Množství informací, které ztratíte v důsledku připojení.


 
To může způsobit problémy s výkonem.

Odeslat

Přijmout

Obousměrná komunikace zasílání dat tam a zpět.


 
Stránka Celkově vzato zobrazuje využití paměti a CPU .
1

Klikněte na Webex Schůzky.

2

V rozevírací nabídce klikněte na Nastavení schůzky.

3

Klikněte Zvuk a zaškrtněte pole vedle požadovaného nastavení.


 

Některá zaškrtávací políčka jsou ve výchozím nastavení zaškrtnutá a nelze je upravit.

 • Reproduktor – Můžete vybrat z rozevírací nabídky svůj reproduktor a otestovat reproduktor.


   

  Další informace o nastavení reproduktoru a mikrofonu naleznete v části Úprava hlasitosti mikrofonu a reproduktoru počítače během schůzka Webex .


   

  Další informace o testování reproduktoru a mikrofonu naleznete v části Otestujte reproduktor a mikrofon na schůzkách Webex .

 • Mikrofon – Z rozevírací nabídky vyberte požadovaný mikrofon a otestujte mikrofon.

 • Automaticky upravit hlasitost –Pokud je tato možnost vybrána, automaticky se zvýší nebo sníží hlasitost reproduktoru a mikrofonu.

 • Podržením mezerníku dočasně zrušíte ztlumení –Pokud je tato možnost vybrána, můžete své ztlumení dočasně zrušit podržením mezerníku. Další informace o ztlumení nebo zrušení ztlumení naleznete v části Umožňuje nastavit nebo zrušit ztlumení v sadě Webex .

   

  Chcete-li přepnout zpět do ztlumení, uvolněte mezerník.

 • Stav tlačítka ztlumení synchronizace na mikrofonu –Pokud se ztlumíte na jiném zařízení, projeví se to na schůzce.
 • chytrý zvuk Webex možnosti:

  Odstranění hluku – Odstraňuje veškerý šum na pozadí.

  Optimalizovat pro můj hlas – Odstraňuje veškerý šum na pozadí a řeč na pozadí.

  Optimalizovat pro všechny hlasy – Odstraní veškerý šum na pozadí a vylepší všechny hlasy v okolí.

  Režim hudby –Ostatní slyší původní zvuk, když hrajete na nástroj nebo zpíváte. Další informace o režimu hudby naleznete zde Povolte režim hudby na schůzkách Webex a Webex Webinars .

4

Chcete-li zobrazit statistiku zvuku, klikněte na možnost Statistika a potom klikněte na tlačítko Zvuk .

 • Kodek VoIP (zvuk počítače) – zobrazí zvuk počítače.
 • Porty pro připojení zvuku – zobrazí připojení zvuku.

Šířka pásma

Maximální rychlost přenosu dat.

Latence

Rychlost přenosu dat z jednoho bodu do druhého.


 
Ta by se měla co nejvíce blížit nule.

Odchylka

Když se změní rychlost přenosu dat.

Ztráta paketů

Množství informací, které ztratíte v důsledku připojení.


 
To může způsobit problémy s výkonem.

Odeslat

Přijmout

Obousměrná komunikace zasílání dat tam a zpět.


 
Stránka Celkově vzato zobrazuje využití paměti a CPU .