1

För ett möte klickar du på Visa menyraden > Möte> Mötesinställningar .

2

För ett webbseminarium klickar du på Visa menyraden > Webbseminarium> Inställningar för webbseminarium .

3

För ljudinställningar klickar du på Ljud och markera sedan kryssrutan bredvid den inställning du vill ha.


 

Vissa kryssrutor är markerade som standard och kan inte ändras.

 • Högtalare – Du kan välja ditt högtalaralternativ i listrutemeny och sedan testa din högtalare.


   

  Mer information om hur du justerar högtalaren och mikrofonen finns i Justera datorns mikrofon och högtalarvolym i ett Webex-möte .


   

  Mer information om hur du testar din högtalare och mikrofon finns i Testa högtalaren och mikrofonen i Webex Meetings .

 • Mikrofon – Välj ditt mikrofonalternativ i listrutemeny och testa sedan mikrofonen.

 • Justera volymen automatiskt – Om detta alternativ väljs ökar eller sänker detta automatiskt högtalar- och mikrofonvolymen.

 • Slå på tillfälligt ljud genom att hålla ned mellanslagstangenten – Om alternativet är markerat kan du tillfälligt slå på ljudet för dig själv genom att hålla ned mellanslagstangenten. Mer information om hur du stänger av eller slår på dig själv finns i Stäng av eller slå på ljudet i Webex Meetings Suite .


   

  Släpp mellanslagstangenten för att stänga av ljudet igen.

 • Synkronisera ljudavstängningsknappens status på mikrofonenheten –Om du stänger av ljudet på en annan enhet visas det i mötet.

 • Webex smart ljud alternativ:

  Borttagning av brus – Tar bort allt bakgrundsljud.

  Optimera för min röst – Tar bort allt bakgrundsljud och bakgrundstal.

  Optimera för alla röster – Tar bort allt bakgrundsljud och förstärker alla röster i närheten.

  Musikläge – Andra hör originalljudet när du spelar på ett instrument eller sjunger. Mer information om musikläget finns i Aktivera musikläget i Webex Meetings och Webex-webbseminarier .

4

För ljudstatistik klickar du på Statistik och klicka sedan på Ljud .

 • VoIP-codec (datorljud) –visar ditt datorljud.
 • Ljudanslutningsportar – visar dina ljudanslutningar.

Bandwidth

Maximal dataöverföringshastighet.

Fördröjning

Hastigheten för dataöverföring från en punkt till en annan.


 
Detta bör vara så nära noll som möjligt.

Jitter

När dataöverföringshastigheten ändras.

Paketförlust

Mängden information som du förlorar från en anslutning.


 
Detta kan orsaka prestandaproblem.

Skicka

Ta emot

Tvåvägskommunikation för att skicka data fram och tillbaka.


 
Den Sammantaget fliken visar minnesanvändning och CPU-användning.
1

Klicka Webex Meetings.

2

I rullgardingsmenyn klickar du på Mötesinställningar.

3

Klicka på Ljud och markera sedan kryssrutan bredvid den inställning du vill ha.


 

Vissa kryssrutor är markerade som standard och kan inte justeras.

 • Högtalare – Du kan välja ditt högtalaralternativ i rullgardinsmenyn och sedan testa din högtalare.


   

  Mer information om hur du justerar högtalaren och mikrofonen finns i Justera datorns mikrofon och högtalarvolym i ett Webex-möte .


   

  Mer information om hur du testar din högtalare och mikrofon finns i Testa högtalaren och mikrofonen i Webex Meetings .

 • Mikrofon – Välj ditt mikrofonalternativ i rullgardinsmenyn och testa sedan mikrofonen.

 • Justera volymen automatiskt – Om detta alternativ väljs ökar eller sänker detta automatiskt högtalar- och mikrofonvolymen.

 • Slå på tillfälligt ljud genom att hålla ned mellanslagstangenten – Om du väljer detta alternativ kan du tillfälligt slå på ljudet för dig själv genom att hålla ned mellanslagstangenten. Mer information om hur du stänger av eller slår på dig själv finns i Stäng av eller slå på ljudet i Webex Meetings Suite .

   

  Släpp mellanslagstangenten för att stänga av ljudet igen.

 • Synkronisera ljudavstängningsknappens status på mikrofonenheten –Om du stänger av ljudet på en annan enhet visas det i mötet.
 • Webex smart ljud alternativ:

  Borttagning av brus – Tar bort allt bakgrundsljud.

  Optimera för min röst – Tar bort allt bakgrundsljud och bakgrundstal.

  Optimera för alla röster – Tar bort allt bakgrundsljud och förstärker alla röster i närheten.

  Musikläge – Andra hör originalljudet när du spelar på ett instrument eller sjunger. Mer information om musikläget finns i Aktivera musikläget i Webex Meetings och Webex-webbseminarier .

4

För ljudstatistik klickar du på Statistik och klicka sedan på Ljud .

 • VoIP-codec (datorljud) –visar ditt datorljud.
 • Ljudanslutningsportar – visar dina ljudanslutningar.

Bandwidth

Maximal dataöverföringshastighet.

Fördröjning

Hastigheten för dataöverföring från en punkt till en annan.


 
Detta bör vara så nära noll som möjligt.

Jitter

När dataöverföringshastigheten ändras.

Paketförlust

Mängden information som du förlorar från en anslutning.


 
Detta kan orsaka prestandaproblem.

Skicka

Ta emot

Tvåvägskommunikation för att skicka data fram och tillbaka.


 
Den Sammantaget fliken visar minnesanvändning och CPU-användning.