Správce musí tuto funkci povolit pro vaše číslo mobilního telefonu, ale toto číslo můžete kdykoli změnit z portálu péče o sebesama .

1

Během hovoru klepněte na Další a vyberte Přepnout na <number>.

V aplikaci pro mobilní telefony obdržíte příchozí hovor. Během hovoru dojde ke krátké pauze při přechodu, takže možná budete chtít dát vědět osobě, se kterou mluvíte.

2

Přijímejte příchozí hovory v aplikaci pro mobilní telefony a pokračujte v konverzaci.

Volání ve Webexu se automaticky odpojí.