Din administratör måste aktivera den här funktionen för ditt mobiltelefonnummer, men du kan när som helst ändra det numret via avancerade samtalsinställningar.

1

Under ett samtal trycker du på Mer och väljer Växla till <number>.

Du får ett inkommande samtal via din mobiltelefonapp. Det kommer att finnas en kort paus i ditt samtal medan du växlar, så du kanske vill ge personen du talar med information.

2

Svara på det inkommande samtalet i din mobilapp och fortsätt med konversationen.

Webex-appen för inringning kopplas automatiskt från.