Administrator mora da omogući ovu funkciju za vaš broj mobilnog telefona, ali taj broj možete da promenite u bilo kom trenutku sa portala za brigu o sebi.

1

Tokom poziva dodirnite još i izaberite Prebaci se na <number>.

Dobijate dolazni poziv na aplikaciji za mobilne telefone. Doći će do kratke pauze u vašem pozivu dok izvršite zamenu, pa ćete možda želeti da osobi sa kojom razgovarate date do glave.

2

Odgovorite na dolazni poziv na aplikaciji za mobilne telefone i nastavite sa razgovorom.

Poziv u Webexu automatski prekida vezu.