Systemansvarlig må aktivere denne funksjonen for mobiltelefonnummeret, men du kan endre dette nummeret når som helst fra Selvpleieportalen.

1

Under en samtale trykker du Mer og velger Bytt til <number>.

Du mottar et innkommende anrop i mobilappen. Det vil være en kort pause i samtalen mens du bytter, så det kan være lurt å gi personen du snakker med en heads up.

2

Svar på det innkommende anropet i mobilappen, og fortsett samtalen.

Kallet i Webex kobles automatisk fra.