administrator må aktivere denne funksjonen for mobiltelefonnummer ditt, men du kan når som helst endre dette nummeret fra din Avanserte samtaleinnstillinger .

1

Under en samtale trykker du på Mer og velg Bytt til<number> .

Du mottar et innkommende anrop på mobilappen din. Det blir en kort pause i samtalen mens du bytter, så det kan være lurt å gi personen du snakker med en melding.

2

Svar på det innkommende anropet i mobilappen og fortsett samtalen.

Samtalen i Webex-appen kobles automatisk fra.