Cross Waffle vzory při sdílení aplikace nebo plochy v systému Windows 8 nebo 10

Při sdílení aplikace nebo plochy v systému Windows 8 nebo 10 křížové vafle vzory.

Účastníci vidí křížem vylíhnuté vzory, během sdílení plochy.

Účastníci vidí vizuální zkreslení při sdílení plochy v systému Windows 10.

Obrazovka má křížově vylíhnuté vzory při sdílení aplikace nebo plochy v systému Windows 8 nebo 10.

Jedná se o očekávané chování při sdílení plochy/aplikace

. Křížem vylíhnuté vzory jsou stíny plovoucích panelů (jako je chat a seznam účastníků), které jsou zobrazeny v horní části sdílené plochy/aplikace. Viz níže uvedené snímky obrazovky: Pohled

hostitele:

Obrázek přidaný uživatelem

Názor účastníka: