Při sdílení prezentace se písma mění nebo se překrývají

Při sdílení prezentace se písma mění nebo se překrývají

Písma se v prezentaci aplikace PowerPoint při sdílení do schůzky služby Webex překrývají.


Poznámka:Pokud je problém zjištěn během schůzky, lze dokument jako alternativní řešení sdílet pomocí sdílené složky na ploše nebo ve sdílené aplikaci.


Příčina:K tomu může dojít,
pokud soubor aplikace PowerPoint obsahuje vlastní písmo.Vlastní písmo bude při sdílení na schůzce nahrazeno standardním písmem.

Řešení:

Pokud prezentace používá vlastní písmo nebo písmo stažené z internetu, nahraďte toto písmo standardním písmem, které je součástí PowerPointu.(Příklad:Calibri, Arial atd.) Uložte změny v dokumentu a pak dokument znovu naložte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu společnosti Webex.

 

Byl tento článek užitečný?