Když sdílím prezentaci, písma se mění nebo se překrývají

Když sdílím prezentaci, písma se mění nebo se překrývají.

Písma se při sdílení do schůzky Webex překrývají v powerpointové prezentaci.


Poznámka:
Pokud je problém zjištěn během schůzky, dokument lze sdílet pomocí sdílené plochy nebo aplikace jako alternativního řešení.

Příčina:
K tomu může dojít, pokud soubor aplikace PowerPoint obsahuje vlastní písmo. Při sdílení do schůzky bude vlastní písmo nahrazeno standardním písmem.

Řešení:

Pokud snímek používá vlastní písmo nebo písmo stažené z Internetu, nahraďte písmo standardním písmem, které je součástí aplikace PowerPoint. (Příklad: Calibri, Arial atd.) Uložte změny do dokumentu a poté dokument znovu sdílejte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu Webex.

 

Byl tento článek užitečný?

Související články
šipka nahoru