Při sdílení prezentace se písma změní nebo se překrývají

Při sdílení prezentace se písma mění nebo se překrývají.

Písma se překrývají v prezentaci aplikace PowerPoint při sdílení do schůzky Webex.


Poznámka:Pokud je problém zjištěn během schůzky, lze dokument sdílet pomocí plochy nebo sdílené aplikace jako alternativní řešení.


Příčina:
K tomu může dojít, pokud soubor aplikace PowerPoint obsahuje vlastní písmo. Vlastní písmo bude při sdílení do schůzky nahrazeno standardním písmem.

Řešení:

Pokud prezentace používá vlastní písmo nebo písmo stažené z Internetu, nahraďte je standardním písmem, které je součástí PowerPointu. (Příklad: Calibri, Arial atd.) Uložte změny v dokumentu a poté dokument znovu sdílejte.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu Webex.

 

Byl tento článek užitečný?