När jag delar min presentation ändras eller överlappar teckensnitten

När jag delar min presentation ändras eller överlappar teckensnitten.

Teckensnitt överlappar varandra i PowerPoint-presentationen när den delas i ett Webex-möte.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.


Obs!
Om problemet upptäcks under ett möte så kan dokumentet delas via skrivbords- eller programdelning som en tillfällig lösning.

Orsak:
Det här kan inträffa om PowerPoint-filen innehåller ett anpassat teckensnitt. Anpassade teckensnitt ersätts av ett standardteckensnitt när filen delas i ett möte.

Lösning:

Om ett anpassat teckensnitt eller ett teckensnitt som har hämtats från internet används i presentationen kan du byta ut det mot ett standardteckensnitt som ingår i PowerPoint. (Till exempel: Calibri, Arial, med flera.) Spara ändringarna i filen och dela den sedan igen.

Kontakta Webex tekniska support om problemet kvarstår.

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow up