När jag delar min presentation ändras eller överlappar teckensnitten

När jag delar min presentation ändras eller överlappar teckensnitten.

Teckensnitt överlappar varandra i PowerPoint-presentationen när den delas i ett Webex-möte.


Obs!Om problemet upptäcks under mötet kan dokumentet delas via skrivbords- eller programresursresursen som en tillfällig lösning.


Orsak:
Det här kan inträffa om PowerPoint-filen innehåller ett anpassat teckensnitt.Anpassade teckensnitt ersätts av ett standardteckensnitt när de delas i mötet.

Lösning:

Om ett anpassat teckensnitt eller ett teckensnitt som har hämtats från internet används i presentationen kan du byta ut det mot ett standardteckensnitt som ingår i PowerPoint.(Exempel:Calibri, Arial, m.m.) Spara ändringarna i dokumentet och dela sedan dokumentet igen.

Kontakta Webex tekniska support om problemet kvarstår.

 

Var den här artikeln användbar?